Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Fabryka Szlifierek „FAS-GŁOWNO” Sp.  z o.o.  95-015 Głowno, ul. Kopernika 34/40 na kwotę netto 309 000,00 PLN.