Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 35 na kwotę netto 250 000,00 PLN.