Kontakt

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej
J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna

ul. Krakowska 152
35-506 Rzeszów
tel. (0-17) 863-60-05
fax (0-17) 863-60-62
e-mail: pap@pro.onet.pl

NIP 813-02-04-099
Regon: 690038710
KRS: 0000181932