Kategorie
Fundusze Unijne

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego”.

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego produktu tj. innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego.

Wartość projektu: 2 902 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 534 000,00 PLN