Kategorie
Fundusze Unijne

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP pt. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego”.

Projekt dotyczy zakupu środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego produktu tj. innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego.

Wartość projektu: 2 902 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 534 000,00 PLN

Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/RPO/2021/PAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR3/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: CENTRUM OBRÓBKOWE

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152,  35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci centrum obróbkowe. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Fabryka Szlifierek „FAS-GŁOWNO” Sp.  z o.o.  95-015 Głowno, ul. Kopernika 34/40 na kwotę netto 309 000,00 PLN.

Kategorie
Fundusze Unijne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR2/RPO/2021/PAP

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: SZLIFIERKA DP PŁASZCZYZN

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna  z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do składania ofert na dostawę środka trwałego w postaci szlifierki do płaszczyzn. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kategorie
Fundusze Unijne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie unia-baner.jpg

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/RPO/2021/PAP NA ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dostawa środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

2. WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Do realizacji wybrano ofertę firmy: Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 35 na kwotę netto 250 000,00 PLN.

Kategorie
Fundusze Unijne

Zapytanie ofertowe NR1/RPO/2021/PAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/RPO/2021/PAP DOTYCZĄCE ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE

Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej J. Drzał, E. Selwa Spółka Jawna z siedzibą: Ul. Krakowska 152, 35-506 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci tokarki sterowanej numerycznie. Zakup jest realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej dzięki wdrożeniu do oferty innowacyjnego zamka do napędu zwrotnicowego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0178/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.